Udostępnianie dokumentów rozliczeniowych w multiagencji

Dane związane z rozliczeniami w branży ubezpieczeniowej są jednymi z najbardziej kluczowych i poufnych informacji. Stąd też wymagają wyjątkowego traktowania i atencji.

Standardowo rozliczenia mają miejsce na 2 poziomach:

  1. TU – agencja
  2. agencja – OFWCA,

niemniej w obu przypadkach to agencja odgrywa kluczową rolę jako przekaźnik/dystrybutor tych informacji (tylko w niektórych przypadkach TU informuje bezpośrednio OFWCA).

Nowy moduł  – Dokumenty rozliczeniowe

Aby pełnić tę rolę odpowiedzialnie, sprawnie i bezpiecznie, Insly wprowadziło nowe rozwiązanie w CRM dla agenta ubezpieczeniowego.

Moduł Faktury umożliwia przekazanie wszystkim agentom ubezpieczeniowym informacji o należnej prowizji za sprzedaż w danym okresie rozliczeniowym oraz załączenie faktury, zgodnej z wyliczoną kwotą.

Korzystając z tego narzędzia:

  • unikasz ryzyka związanego z wysyłaniem informacji e-mailem (powierzenie danych dostawcy usługi pocztowej, przechwycenie danych w czasie przesyłki albo w sytuacji dostępu do skrzynki pocztowej (nadawcy lub odbiorcy) nieuprawnionej osoby, ujawnieniu danych w przypadku błędu w adresie odbiorcy itp.) – wprowadzenie danych do zaufanego systemu i ich odczyt w tym samym systemie przez uprawnionego i zweryfikowane odbiorcę zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo;
  • minimalizujesz ryzyko niezgodności z przepisami i wytycznymi regulatorów (UKNF, UODO itp.) i ograniczasz liczbę wymaganych procedur i dokumentacji, bo przetwarzasz dane wyłącznie w ramach jednego systemu – Insly;
  • usprawniasz pracę administracyjną i zwiększasz dostępność do ważnych danych rozliczeniowych:

dane są dostępne cały czas i wszystkie w jednym miejscu – można szybko odnaleźć jakieś informacje z przeszłości (nie trzeba szukać starych wiadomości w skrzynce pocztowej),

OFWCA nie musi sama wystawiać faktury – dostaje “gotowca” z agencji do weryfikacji i przekazania do księgowości,

w przypadku znalezienia niezgodności łatwo można przekazać korektę,

narzędzie można wykorzystać do przekazywania innych rodzajów dokumentów np. informacji o zaległościach, kończących się polisach itd. (praktycznie dowolny rodzaj dokumentu);

  • masz pewność, że do danych ma dostęp tylko ta osoba, która ma uprawnienia (każdy zalogowany użytkownik widzi tylko “swoje” pliki.

Jak wygląda moduł Dokumenty rozliczeniowe w CRM dla agenta ubezpieczeniowego Insly możesz sprawdzić w Centrum Pomocy