OFWCA – kim jest, jaką rolę pełni w ubezpieczeniach?

Zastanawiasz się, co kryje się za skrótem OFWCA i jakie znaczenie ma w świecie ubezpieczeń? Zapraszamy do lektury naszego najnowszego artykułu, w którym wyjaśniamy rolę i działanie OFWCA w sektorze ubezpieczeniowym. Dowiedz się jakie pełni funkcje i dlaczego warto znać jej działalność. Nie pozostawiaj żadnych pytań bez odpowiedzi i zanurz się w fascynujący świat ubezpieczeń z naszym przewodnikiem.

Kim jest OFWCA?

OFWCA – pod rozwinięciem tego skrótu kryje się Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne. OFWCA zazwyczaj nazywana jest również agentem ubezpieczeniowym lub pośrednikiem ubezpieczeniowym, która sprawuje obowiązki w imieniu innego agenta lub multiagencji, w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub przeprowadzenia transakcji. Osoba ta ma obowiązek działać w najlepszym interesie agenta lub multiagencji, towarzystw ubezpieczeniowych oraz klientów. 

Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne (OFWCA) pełni takie same funkcje co agent ubezpieczeniowy, jednak nie musi posiadać licencji agenta i nie musi mieć zarejestrowanej działalności, gdyż przeważnie wykonuje czynności na podstawie umowy zlecenia, zawartej z agentem ubezpieczeniowym lub multiagencją.

Przeczytaj: Czy warto być agentem ubezpieczeniowym?

Czym zajmuje się OFWCA?

OFWCA zarówno jak i agent, zajmuje się między innymi wyszukiwaniem klientów na poszczególne produkty ubezpieczeniowe. Jej zadaniem jest przedstawienie ofert ubezpieczeniowych multiagencji, którą reprezentuje, w sposób jak najbardziej przejrzysty i dopasowany do wymogów klienta. Tak samo jak i agent OFWCA w celu zdefiniowania potrzeb klienta, powinna przeprowadzić w pierwszej kolejności Analizę Potrzeb Klienta, aby móc rzetelnie wypełnić wymogi oraz spełnić oczekiwania klienta, co do oferty. 

 

Dlaczego warto zostać OFWCA?

Jest to forma współpracy niewymagająca założenia działalności gospodarczej. Unikamy zbędnej biurokracji, kosztów związanych z prowadzeniem firmy, formalności i ryzyka. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla osób, które chciałby zarabiać w tej branży, początkowo budując bazę swoich klientów.

 

Przeczytaj również nasz artykuł: Jak pozyskiwać klientów na ubezpieczenia?

OFWCA również zajmuje się takimi czynnościami agencyjnymi jak finalizacja przedstawionej oferty, pełna administracja zawartych umów na ubezpieczenie i utrzymywaniem dobrych relacji z klientami. Dlatego też, tak samo jak agent ubezpieczeniowy powinna mieć dostęp do systemów takich jak CRM dla agenta ubezpieczeniowego, czy kalkulator dla agenta ubezpieczeniowego, ułatwiających pracę każdemu pośrednikowi. Niekiedy jest to też duża zachęta dla OFWCA, przy wyborze agenta lub multiagencji, z którą chce podjąć współpracę.

Czym kierować się przy wyborze multiagencji do współpracy?

Przy wyborze multiagencji zawsze warto dokładnie zbadać i porównać różne opcje, aby znaleźć partnera, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom i celom biznesowym. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na kilka czynników:

 1. Reputacja danej multiagencji. 
 2. Warunki współpracy (prowizje, wypłacalność).
 3. Innowacyjne rozwiązania wspomagające codzienną obsługę klientów (np. wspomniany wcześniej CRM dla agenta ubezpieczeniowego).
 4. Wsparcie merytoryczne i szkolenia.

Kto może zostać OFWCA?

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń Osobą Fizyczną Wykonującą Czynności Agencyjne może zostać każda osoba, która spełnia wymagane kryteria. Osoba chcąca zostać OFWCA powinna:

 • Posiadać minimum średnie wykształcenie
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiadać zaświadczenie o niekaralności
 • Być wpisana do rejestru agentów (zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń art. 19 ust.2)

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, kto wykonuje działalność agencyjną, nie będąc do tego upoważnionym lub czynności agenta ubezpieczeniowego, nie będąc do tego upoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

 

Aby otrzymać status OFWCA należy:

 1. Odbyć podstawowe szkolenie agencyjne (obecnie wprowadzane są rozwiązania e-learningowe, platformy szkoleniowe współpracuje z największymi towarzystwami ubezpieczeń w Polsce pod nadzorem KNF)
 2. Zdać egzamin, w formie testu.
 3. Otrzymać oficjalne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (okres oczekiwania to około 14 dni)
 4. Podpisać umowę z agentem ubezpieczeniowym lub multiagencją.

Sprawdź CRM Insly!

CRM dla brokerów ubezpieczeniowych, agentów i OFWCA.

More reading from

Aktualności w branży Wiadomości