Wybierz kraj

Koalicja na rzecz zgodności – jak pomagaliśmy agentom przez pierwszy rok

Idea inicjatywy wsparcia agentów w obszarze regulacyjnym narodziła się już dawno. Misją Insly od początku było ułatwianie i usprawnianie agentom pracy, tak, by czynności „pozasprzedażowe” zajmowały jak najmniej czasu i były możliwie „bezproblemowe”. Zauważyliśmy, że tematem, który budzi najwięcej kontrowersji, frustracji, lęków, czy niepewności jest obszar regulacyjny. Choć domeną Insly jest technologia, to od wejścia kluczowych przepisów RODO i IDD nie uciekamy od tych zagadnień, bo są one ważne dla agentów i ich klientów.

W 2020r. dwa wydarzenia zmieniły nieodwracalnie rynek ubezpieczeń: pandemia i … Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania danych w chmurze. To pierwsze spowodowało, że obsługa zdalna stała się dużo bardziej popularna (wręcz niezbędna w trakcie lockdownu), a wraz z nią problemy z realizacją wymagań przepisów przy braku bezpośredniego kontaktu. Komunikat KNF pokazał, że RODO ma teraz zupełnie nową twarz/wymiar, bo przetwarzanie danych (już nie tylko osobowych) w chmurze niesie za sobą dodatkowe ryzyka. Obowiązki narzucone przez regulatora rynku ubezpieczeń z jednej strony podnosiły – w teorii – bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a z drugiej, bardziej namacalnej dokładały dodatkowych obowiązków dystrybutorom ubezpieczeń. Na horyzoncie finansowego rynku zaczął rysować się też obraz DORA – rozporządzenia UE, w którym ryzyko i proaktywne działania mające na celu jego minimalizację jest kluczowe.

Wszystko to spowodowało, że potrzeba wsparcia agentów w tym obszarze stała się jeszcze bardziej wyraźna, a że ilość pracy i wiedzy eksperckiej wymaganej była ogromna, stąd narodziła się koncepcja stworzenia Koalicji. We wrześniu 2022r. zaprosiliśmy do współpracy kancelarię Tomasza Klemta i JDJ Consulting, gdyż te organizacje od lat komercyjnie wspierały podmioty rynku finansowego w tym zakresie, a więc nie tylko dysponowały wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną (zaangażowanie w trakcie audytów u ich klientów).

Od samego początku założeniem było niekomercyjne działanie mające na celu uświadamianie, zwłaszcza multiagentom, ciążących na nich obowiązków formalnych, porządkowanie wiedzy (niejednoznaczne przepisy i różnorodne ich interpretacje), podpowiadanie akceptowalnych rozwiązań czy pokazywanie konstruktywnego podejścia do pozornie niepotrzebnych czy wręcz idiotycznych wymogów.

Działalność edukacyjna

W ramach tego celu uczestniczyliśmy w kilkunastu spotkaniach zarówno online, jak i stacjonarnych wydarzeniach typu Kongres Multiagentów. W trakcie tych spotkań omawialiśmy różne zagadnienia związane z przepisami i wytycznymi oraz ich interpretacjami oraz odpowiadaliśmy na liczne zapytania zaciekawionych tematem uczestników.

Czytaj również Przepisy i wytyczne w branży ubezpieczeniowej

Budowanie narzędzi

Wraz z uruchomieniem „projektu” Koalicja, Insly udostępniła bezpłatne narzędzie do wykonywania analizy potrzeb i wymagań klientów, które pomaga agentowi w procesie sprzedaży, a także w gromadzeniu dowodów na realizację obowiązków wyznaczonych przez znowelizowaną Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń. O sukcesie świadczy że pomimo stopniowego wdrażania funkcjonalności w tym roku (do końca października) wykonano ponad 68 tysięcy APK!

Odbierz swoje APK

Ostatnim dzieckiem Koalicji jest też Checklista Compliance – tabela, która pozwala samodzielnie agentowi lub brokerowi zweryfikować czy spełnia wszystkie wymagania. Przy okazji lista ta zawiera skondensowane informacje o podstawach prawnych, pomocne komentarze oraz informacje gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z samodzielną weryfikacją stosowanych procedur i posiadanej dokumentacji.

Wsparcie doradcze

Codzienna praca agenta przynosi wiele pytań związanych z procedurami np. obsługi klienta, formalnościami wymaganymi przez przepisy, stosowanymi rozwiązaniami i wykorzystywanymi narzędziami, dostawcami i technicznymi wymaganiami im stawianymi itd. Z takimi pytaniami zwracają się do nas bardzo często agenci, nie rozumiejąc często  zawiłości skomplikowanego języka prawnego lub technicznego (a niestety tak wyglądają zwykle kwestionariusze i zapytania jakie trafiają do nich). Staramy się pomoc, odpowiadając albo szukając możliwych rozwiązań. Przypadki wymagające indywidualnego i kompleksowego podejścia przekazujemy do zaufanych ekspertów.

Czytaj również Kontrola pośrednika ubezpieczeniowego - wskazówki i perspektywy

Chciałbym przy tej okazji podkreślić, że Koalicja nie jest sformalizowanym ani zamkniętym tworem, więc zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają podobną wizję i chęć wsparcia nas w działaniach, które przyczynią się do uporządkowania i efektywniejszego działania rynku ubezpieczeń.

A Koalicja nie zamierza spocząć na laurach. Planujemy już kolejne spotkania, teksty i narzędzia, które pomogą agentom!

Remigiusz Szczechowicz, współzałożyciel Koalicji na rzecz zgodności, compliance manager w Insly

More reading from

Aktualności w branży Compliance Wiadomości