Insly na czele standardów bezpieczeństwa z certyfikatem ISO 27001

Insly po raz trzeci przeszło doroczny audyt certyfikacyjny ISO, potwierdzając najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Czym jest ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 Information Security Management System to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nazwa normy jest często skracana do ISO 27001. Jest to jeden z elementów rodziny norm ISO/IEC 27000, która skupia się na różnych aspektach bezpieczeństwa informacji w organizacjach.

ISO 27001 dostarcza ramy dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji, obejmującego zarówno aspekty fizyczne, jak i techniczne, a także kwestie związane z zarządzaniem personelem i procesami. Celem normy jest ułatwienie organizacjom skutecznego identyfikowania, zarządzania i minimalizowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji.

Dlaczego warto o tym wspomnieć?

To nie tylko kolejne sprawozdanie z osiągnięć, ale także dowód na stałe zaangażowanie naszej firmy w ochronę Państwa danych i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji.

W obecnych czasach bezpieczeństwo informacji staje się kluczowym elementem, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej zaawansowanych cyberzagrożeń.

Przeczytaj również Otwarte dane

W Insly, zdając sobie sprawę z wagi tego aspektu, nie czekamy na potencjalne problemy, ale proaktywnie działamy, analizując ryzyko i doskonaląc swoje procedury. Co ciekawe, chociaż nie jesteśmy formalnie zobligowane do podporządkowania się zaleceniom UKNF, decydujemy się działać zgodnie z ich wytycznymi, dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Spełniając wymagania rekomendowanej normy, stawiamy sobie nawet wyżej poprzeczkę.

Ponad dwa lata temu poszliśmy o krok dalej od konkurencji w branży ubezpieczeniowej. Przystosowując swoje procedury i dokumentację do światowych standardów, firma zdobyła certyfikat ISO/IEC 27001 dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Przeczytaj również  Coroczny audyt ISO

To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim dowód na to, że w Insly nieustannie monitorujemy ryzyko, stosujemy skuteczne procedury minimalizujące zagrożenia i jesteśmy gotowi na szybką reakcję w przypadku incydentów.

Jednak uzyskanie certyfikatu to jedynie początek. Zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa to proces ciągły. Dlatego też firma nieustannie dostosowuje się do zmian zewnętrznych i wewnętrznych, reaguje na nowe wyzwania rynkowe, przepisy czy postęp technologiczny.

Cieszy nas informacja, że podczas ostatniego audytu re-certyfikującego Insly ponownie potwierdziło swoją zgodność ze standardem ISO/IEC 27001 (podobnie jak w corocznych audytach weryfikujących zgodność i będących wymogiem koniecznym utrzymania certyfikatu). Wyniki raportu są jasne – brak niezgodności, spełnienie wymagań i reprezentatywny zakres certyfikacji dla bieżącej działalności firmy.

To ważny krok dla nas, ale także dla naszych klientów. Oznacza to, że powierzone nam dane są w bezpiecznych rękach, a my jesteśmy gotowi sprostać najwyższym standardom bezpieczeństwa. Działając zgodnie z zasadami ISO, nie tylko utrzymujemy najwyższą jakość, ale także działamy proaktywnie, dostosowując się do zmieniającego się otoczenia. Dlatego też certyfikat ISO to nie tylko „wisienka na torcie” – to ciągły wysiłek, aby być liderem w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.