Wybierz kraj

Polityka prywatności i cookies

Jako Insly Sp. z o.o., dbamy o ochronę Państwa prywatności.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady, na podstawie których wszelkie dane uzyskane od Państwa, lub dostarczone przez Państwa, będą przez nas przetwarzane. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką w celu zrozumienia naszych wzorców i praktyk dotyczących Państwa danych osobowych. Wchodząc na stronę www.insly.pl, akceptują i zgadzają się Państwo z praktykami opisanymi w niniejszej polityce prywatności.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 2018, administratorem danych jest Insly Sp. z o.o. Cyfrowa 6, 71- 441 Szczecin.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY OD PAŃSTWA UZYSKAĆ

Uzyskane przez nas od Państwa mogą być następujące dane:

 • Informacje podane przez Państwa. Informacje podane przez Państwa przy wypełnianiu formularzy na naszej witrynie www.insly.pl oraz inslyidlugonic.pl lub ich podstronach czy też kontaktując się z nami korespondencyjnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną albo w inny sposób. Dotyczy to informacje, które podają Państwo w procesie rejestracji na naszej stronie, subskrypcji naszego serwisu, rozwiązań SaaS związanych z przetwarzaniem w chmurze obliczeniowej dla klientów administrujących, propozycje ubezpieczenia, polityk i powiązanych dokumentów oraz gdy zgłaszają Państwo problem z naszą stroną. Informacje podawane przez Państwa mogą zawierać nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje dotyczące Państwa klientów oraz ich ubezpieczenia.
 • Informacje dotyczące Państwa, które uzyskujemy:
  • Przy każdej wizycie Państwa na naszej stronie, możemy automatycznie uzyskać następujące informacje:
   • informacje techniczne, włączając w to adres IP użyty do połączenia komputera z Internetem, informacje o danych logowania, typie i wersji przeglądarki, ustawieniach strefy czasowej, typach oraz wersjach wtyczek zainstalowanych w przeglądarce, systemie i platformie operacyjnej, oraz
   • informacje o Państwa wejściu, włączając w to pełną sekwencję URL, (łącznie z datą i godziną wejścia i wyjścia), poszukiwane produkty, czas odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na poszczególnych stronach, informacje dotyczące interakcji na stronie (przewijanie, kliki oraz ruchy kursora), metody wyszukiwania poza stroną oraz numer telefonu, z którego nastąpiło połączenie z naszym centrum obsługi klienta.
  • Informacje, które uzyskujemy z innych źródeł Informacje dotyczące Państwa mogą być otrzymane przez nas w przypadku użycia Przez Państwa jakiejkolwiek innej obsługiwanej przez nasz strony lub serwisu. Współpracujemy również ściśle z podmiotami trzecimi (włączając, np. partnerów biznesowych, podwykonawców usług technicznych, płatniczych czy wysyłkowych, analityków, agencji kredytowych), w skutek czego również możemy otrzymać informacje dotyczące Państwa.

POLITYKA COOKIES

Nasza strona korzysta z cookies. Cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, które za Państwa zgodą, umieszczamy na Państwa komputerze. Cookies pozwalają nam na odróżnienie Państwa od innych użytkowników naszej witryny, co pomaga nam uprzyjemnić Państwu korzystanie z naszej witryny oraz podnosić jakość naszej strony. Cookies używane przez nas to cookies „analityczne”. Pozwalają nam one na rozpoznanie i policzenie ilości odwiedzających, aby zobaczyć jak odwiedzający poruszają się po stronie w trakcie odwiedzin. To pomaga nam poprawiać działanie strony, np. przez upewnienie się, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.

Polityka plików cookies dostępna tutaj: https://www.inslyidlugonic.pl/polityka-plikow-cookies-eu/.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

 • Informacje dotyczące Państwa wykorzystujemy w następujący sposób:

  • Informacje, które Państwa nam przekazujecie, możemy wykorzystać w następujących celach:
   • do wypełnienia zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między nami a Państwem, w celu dostarczenia Państwu informacji, produktów i usług, których oczekujecie Państwo od nas,
   • do dostarczenia Państwu informacji o innych towarach i usługach oferowanych przez nas, które są podobne do tych, które już Państwo nabyli lub o które Państwo pytali,
   • do powiadamiania Państwa o zmianach w naszym serwisie oraz
   • w celu upewnienia się, że treści na naszej stronie są przedstawione w sposób możliwie najbardziej efektywny dla Państwa oraz urządzenia, na którym Państwo stronę przeglądają.
  • Informacje, które zbieramy na Państwa temat, możemy wykorzystać w następujących celach:
   • do zarządzania naszą stroną i operacji wewnętrznych, włączając w to rozwiązywanie problemów, analizę danych, testy, badania, cele statystyczne i ankietowe,
   • w celu podniesienia jakości strony, aby treści na niej zawarte były przedstawione w sposób możliwie najbardziej efektywny dla Państwa oraz urządzenia, na którym Państwo stronę przeglądają,
   • jako część praktyki bezpieczeństwa na naszej stronie,
   • w celu zmierzenia i zrozumienia efektywności ogłoszeń, które Państwu przedstawiamy, oraz w celu przesłania Państwu istotnych ogłoszeń reklamowych, oraz
   • w celu zgłoszenia Państwu sugestii i zaleceń na temat produktów i usług, które mogą Państwa interesować.
  • Informacje, które uzyskujemy z innych źródeł mogą być przez nas łączone z informacjami uzyskiwanymi od Państwa oraz informacjami, które uzyskujemy na Państwa temat. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane w w/w celach (w zależności od rodzaju otrzymanych przez nas informacji).

UJAWNIENIE PAŃSTWA DANYCH

Państwa personalne informacje mogą być przez nas udostępnione innym członkom naszej grupy, mianowicie spółkom, spółce holdingowej oraz jej spółkom, zgodnie z paragrafem 1159 Prawem o Spółkach z 2006 roku, obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie.

Państwa informacje mogą być przez nas udostępnione wybranym osobom trzecim, włączając w to:

 • Partnerów biznesowych, dostawców oraz podwykonawców w celu wykonania jakiejkolwiek umowy zawartej przez nasz Nimi lub z Państwem.
 • Dostawców narzędzi analitycznych oraz operatorów wyszukiwarki, którzy pomagają nam przy ulepszaniu oraz optymalizacji naszej strony.

Państwa informacje mogą być przez nas ujawnione osobom trzecim:

 • W przypadku zakupu lub sprzedaży przez nas firmy lub aktywów, kiedy to możemy ujawnić Państwa dane osobowe sprzedającemu lub nabywcy takowej firmy lub aktywów.
 • Jeśli Insly Sp. z o.o., lub znaczna ilość aktywów firmy, zostaną przejęte przez stronę trzecią – w takim wypadku, dane o klientach przechowywane przez nas, będą stanowić część przeniesionych aktywów.
 • W przypadku nakazu ujawnienia Państwa danych osobowych w celach prawnych lub w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa Insly Sp. z o.o., naszych klientów, lub innych osób. Dotyczy to również wymiany informacji z innymi firmami lub organizacjami, w celu ochrony przed nadużyciami oraz redukcją ryzyka kredytowego.

GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Uzyskane przez nas Państwa dane, są przechowywane na terenie UE. Dane mogą być przetworzone przez personel pracujący dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Personel ten może być, m.in. zaangażowany przy realizacji Państwa zamówienia, przetwarzaniu szczegółów Państwa płatności oraz świadczeniu usług serwisowych. Podając swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na przeniesienie, przechowywanie i przetwarzanie danych. Podejmiemy wszelkie rozsądne środki, aby zapewnić Państwa danym osobowym bezpieczeństwo zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Tam gdzie otrzymali Państwo (lub tam gdzie wybrali Państwo taką opcję) hasło, które umożliwia dostęp do odpowiednich części naszej strony, Państwa odpowiedzialnością jest utrzymanie poufnego charakteru hasła. Prosimy o nie udostępniania hasła osobom trzecim.

Niestety, przeniesienie informacji za pośrednictwem sieci Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo dołożenia przez nas wszelkich starań aby Państwa dane osobowe były bezpieczne, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przeniesionych na naszą stronę, każde przeniesienie danych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu przez nas Państwa danych, wykorzystamy restrykcyjne procedury bezpieczeństwa aby uniknąć nieuprawnionego dostępu.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU

Mają Państwo prawo do odmowy wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Zazwyczaj informujemy (przed zebraniem danych) o zamiarze wykorzystania Państwa danych do takowych celów, lub zamiarze ujawnienia Państwa danych jakiejkolwiek stronie trzeciej do takowych celów. Mogą Państwo skorzystać z prawa do zapobiegania takowemu przetwarzaniu danych przez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzach używanych przez nas do zbierania danych. Mogą również Państwo korzystać ze swoich praw w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod adresem biuro@insly.com.

Od czasu do czasu, nasza strona może zawierać linki do witryn naszych sieci partnerskich, ogłoszeniodawców oraz oddziałów. Klikając link takowej witryny, prosimy pamiętać, że strony te posiadają własną politykę prywatności i nie bierzemy odpowiedzialności za te polityki. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami przed zamieszczeniem na stronach swoich danych osobowych.

DOSTĘP DO INFORMACJI

Ustawa zapewnia Państwu prawo do dostępu do przechowywanych danych Państwa dotyczących. Państwa prawo do dostępu może być wykorzystane przez Państwa z godnie z Ustawą.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany w polityce prywatności dokonywane w przyszłości, będą ogłaszane na tej stronie oraz, w razie konieczności, będziemy informować Państwa o tych zmianach drogą elektroniczną. Prosimy o częste odwiedzanie tej strony w celu uzyskania informacji na temat zmian i uaktualnień polityki prywatności.

KONTAKT

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności prosimy kierować na adres biuro@insly.com.