Jesteś agentem lub OFWCA i chcesz ograniczyć ryzyko niezgodności z przepisami i wytycznymi?

Dobrze trafiłeś!

Checklista opracowana przez Koalicję na rzecz zgodności zawiera możliwie kompletną listę wymagań, jakie stoją przed każdym agentem ubezpieczeniowym i OFWCA.

Niezbędne procedury i dokumenty

Sprawdzisz, jakie obowiązki spoczywają na każdym agencie, który równocześnie jest przedsiębiorcą, agentem, multiagentem lub OFWCA.

Dodatkowe procedury, dokumenty i działania

Poznasz elementy, które warto mieć wdrożone we własnej agencji albo które są obligatoryjne, ale nie dla każdego (wyjaśniamy to w kolumnie „Uwagi”).

Wymagane działania

Potwierdzisz, jakie czynności jednorazowe albo regularne należy wykonywać, by być zgodnym z przepisami i wytycznymi.

Obszary podlegające kontroli

Dowiesz się, jaki podmiot jest uprawniony do kontroli w agencji i co może być sprawdzane.

Klikając na „Odbieram checklistę” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:
Insly sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Cyfrowa 6, w celach marketingowych, w tym określenia preferencji lub potrzeb w zakresie ubezpieczeniowych rozwiązań informatycznych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty oraz przekazywanie informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących poprzez połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna) i wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS).
JD Compliance Jakub Dziedzic ul. Brzozowa 26i, 05-532 Kąty (dalej zwanym JDC) w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez JDC za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Tomasz Klemt – Kancelaria Radcy Prawnego ul. Londyńska 3F/11, 66-400 Gorzów Wielkopolski w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Tomasz Klemt – Kancelaria Radcy Prawnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nie masz pewności, że poradzisz sobie z tymi
wymogami samodzielnie?

Pomożemy!

Skontaktuj się z Koalicją na rzecz zgodności

Koalicja na rzecz zgodności to sojusz trzech firm
Insly, JD Compliance Jakub Dziedzic oraz Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Klemta.
Łączy nas wspólny cel: uświadamiać pośrednikom to, jak ważna, ale i przydatna do rozwoju biznesu jest zgodność z przepisami i wytycznymi na rynku ubezpieczeniowym. Przede wszystkim uczymy za pośrednictwem mediów.
Oferujemy też usługi dopasowane do potrzeb i możliwości finansowych każdej agencji:

Remigiusz Szczechowicz

Bezpłatny moduł do przeprowadzania APK i RODO oraz codzienne wsparcie od Insly

Jakub Dziedzic

Szkolenia, Compliance Assistance, MultiCompliance, audyt zgodności od JD Compliance

Tomasz Klemt

Wsparcie prawne – procedury, kontrole, szkolenia zawodowe od Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Klemta

Surfuj z nami po cyfrowych falach. Bezpiecznie i łatwo.