Coroczny obwiązek pośrednika ubezpieczeniowego

Sprawozdanie do Rzecznika Finansowego

– coroczny obowiązek podmiotu rynku finansowego

Pomimo prac nad przejęciem zadań Rzecznika Finansowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów cały czas istnieje konieczność przekazywania statystyk podmiotów rynku finansowego związanych z postępowaniami reklamacyjnymi i sądowymi do Rzecznika Finansowego. Tegoroczny termin przekazania sprawozdania mija 15 lutego 2021 roku. Warto się pośpieszyć, żeby złożyć sprawozdanie w terminie.

Czym jest obowiązek sprawozdawczy?

Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 2279 ze zm., dalej: „Ustawa”). Zgodnie z tym przepisem wszystkie podmioty rynku finansowego corocznie, w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, przekazują Rzecznikowi sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień klientów na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą klientów. Ostatni dzień terminu na przekazanie sprawozdania w tym roku przypada na 15 lutego 2021 roku. Przed wypełnieniem tego obowiązku należy zebrać informacje dotyczące liczby złożonych reklamacji, podzielić je na uznane i nieuznane roszczenia oraz obliczyć wartość roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym (tj. całym roku kalendarzowym 2020).

Kogo obejmuje konieczność złożenia sprawozdania?

Termin „instytucja rynku finansowego” może budzić wątpliwości co do tego, kto w istocie jest zobowiązany do złożenia formularza do Rzecznika Finansowego. W przypadku ubezpieczeń będą to: broker ubezpieczeniowy, multiagent (w tym także agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające wykonujący czynności agencyjne na  rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń), krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział i oddział zakładu ubezpieczeń, UFG i PBUK. W zakresie innych instytucji są to: banki, SKOK-i, instytucje płatnicze, fundusze emerytalne oraz inwestycyjne, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe oraz pośrednicy kredytowi (w tym: kredytu hipotecznego),

Warto przypomnieć, że zgodnie z Ustawą podmioty rynku finansowego, ww. dystrybutorzy ubezpieczeń powinni posiadać procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, która powinna ułatwić zarządzanie samymi reklamacjami, jak i składaniem sprawozdań do Rzecznika Finansowego. Dla ułatwienia spełnienia obowiązku informacyjnego Rzecznik Finansowy przygotował aktywny formularz, który wystarczy uzupełnić, aby skutecznie wysłać sprawozdanie. Dostępny jest on Tutaj. W razie pytań bądź wątpliwości – Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Klemt świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w tym wdrożenia procedur reklamacyjnych podmiotów rynku finansowego.

Autor:

r.pr. Tomasz Klemt

Radca prawny, z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, oraz najlepszych warszawskich kancelariach ubezpieczeniowych, wyróżnionych m.in. w rankingach: The Legal 500, Chambers and Partners oraz Rankingu Kancelarii Prawnych Rzeczpospolita.