WEBINAR: Obowiązek szkoleń zawodowych w ramach IDD

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD), która obowiązuje od 1 października 2018 roku, nałożyła na dystrybutorów ubezpieczeń szereg nowych obowiązków. Jednym z nich jest odbycie obowiązkowych, 15-godzinnych szkoleń zawodowych. Tematyka tych szkoleń została dokładnie ustalona przez polskiego ustawodawcę.

Wraz z końcem 2019 roku dystrybutorzy ubezpieczeń (w tym agenci i brokerzy ubezpieczeniowi), którzy pełnili swoje funkcje przed 1 października 2018 roku, będą musieli wywiązać się ze wspomnianego obowiązku szkoleniowego dla dystrybutorów ubezpieczeń.

Przepisy prawne wynikające z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) są wciąż niejasne dla wielu podmiotów rynku ubezpieczeniowego w Polsce. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa specjalny webinar, w którym rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji obowiązku szkoleniowego.

Serdecznie zachęcamy do zapisywania się na webinar. 

P.S. Jeżeli nie mogą być Państwo obecni na webinarze to również prosimy o zapisanie się na listę uczestników. Po webinarze udostępnimy materiał video dla wszystkich zainteresowanych.


PROWADZĄCY

Tomasz Klemt RODO

TOMASZ KLEMT

Radca prawny z wieloletnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, oraz najlepszych warszawskich kancelariach ubezpieczeniowych.

W zakładzie ubezpieczeń pełnił funkcję kluczową (wymagającą zgłoszenia do KNF) w zakresie zgodności z prawem (Chief Compliance Officer - CCO), pełnił również funkcję koordynatora współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Stypendysta i laureat programów krajowych i zagranicznych, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.


WYPRÓBUJ PROGRAM DLA AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH INSLY ZA DARMO!

More reading from

Nowości - produkt Insly