TSUE: OC obejmuje szkody nie tylko w czasie jazdy i nie tylko z winy kierowcy (komentarz eksperta)

Zeszłotygodniowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wzbudził wiele dyskusji wśród agentów ubezpieczeniowych w Polsce. Chodzi o to, że według TSUE OC obejmuje szkody nie tylko w czasie jazdy i nie tylko z winy kierowcy.

Genezą całej sprawy jest zdarzenie z parkingu jednego z supermarketów znajdującego się na terenie Łotwy.  Pasażer stojącego pojazdu podczas otwierania drzwi uszkodził sąsiedni samochód. Kierowcy sporządzili stosowne oświadczenie, w którym potwierdzili, że pasażer pierwszego pojazdu uderzył drzwiami w drugi z nich.

Poszkodowany posiadacz pojazdu ubezpieczył auto w zakresie OC w firmie BAN. Z kolei posiadacz uszkodzonego samochodu miał polisę AC w zakładzie ubezpieczeń BTA. Podjął on decyzję o likwidacji szkody ze swojej polisy.

[button style=”green” float=”center” margin=”10″ size=”large” link=”https://insly.pl/sprawdz-jak-dziala-insly/” target=”https://insly.pl/sprawdz-jak-dziala-insly/”]OBLICZ I PORÓWNAJ SKŁADKĘ OC W CIĄGU 8 SEKUND[/button]

BTA wypłaciła odszkodowanie, po czym zwróciła się do zakładu BAN o zwrot poniesionych kosztów. Spotkało się to z odmową, której głównym argumentem było założenie,  że nie można uznać wypadku, który ma miejsce, gdy oba pojazdy są unieruchomione, za „zdarzenie, którego skutki są objęte ubezpieczeniem” w rozumieniu łotewskiej ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu.

Rozstrzygnięcia sprawy szukano w sądzie, a w toku postępowania trafiła ona aż do Sądu Najwyższego. Ten jednak nie miał pewności, czy czynność polegająca na otwarciu drzwi stojącego pojazdu stanowi „użytkowanie pojazdu, które jest zgodne ze zwykłą funkcją tego pojazdu”, i czy w związku z tym wchodzi w zakres pojęcia „ruchu pojazdów” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pierwszej unijnej dyrektywy komunikacyjnej.

Łotewski Sąd Najwyższy zwrócił się zatem do TSUE z odpowiednimi pytaniami dotyczącymi wątpliwościami.

W orzeczeniu z 15 listopada Trybunał uznał, że stojący pojazd uczestniczący w wypadku był użytkowany w związku z jego funkcją jako środka transportu. Dlatego zdarzenie powinno być objęte zakresem pojęcia  „ruchu pojazdów” w rozumieniu przepisów unijnych. Fakt, czy silnik pojazdu był, czy nie był włączony w chwili zajścia zdarzenia, nie jest dla sprawy rozstrzygający.

W myśl dyrektywy ubezpieczeniem powinna być objęta „odpowiedzialność cywilna odnosząca się do ruchu pojazdów normalnie przebywających na jego terytorium [każdego państwa członkowskiego]”. W związku z tym bez znaczenia jest także fakt, iż zdarzenie nie jest wynikiem działania kierowcy pojazdu, lecz pasażera.

W myśl przepisów unijnych „użytkowanie [lub prowadzenie] pojazdu” odnosi się do „kierowcy lub każdej innej osoby, która ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę objętą ubezpieczeniem [obowiązkowym]”. Ubezpieczenie OC odnosi się więc nie tylko do kierowania pojazdami, ale do innych sposobów ich użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niebędące kierowcą.

O komentarz poprosiliśmy mec. Tomasza Klemta z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI:

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 15 listopada 2018 r. stanowi kontynuację linii orzeczniczej w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. We wrześniu TSUE opowiedział się za koniecznością wykupienia polisy nawet gdy pojazd faktycznie nie jest użytkowany (ale jest zarejestrowany).

Nowe orzeczenie konsekwentnie rozwija zakres odpowiedzialności z OC ppm. Zinterpretowano bowiem „ruchu pojazdów”, jako każdy rodzaj użytkowania pojazdu, który jest zgodny z jego zwykłą funkcją – czyli z funkcją środka transportu. Obejmuje więc także postój pojazdu oraz działania pasażerów.

Z praktycznego punktu widzenia orzeczenie ma istotne znaczenie we wszystkich przypadkach tzw. zdarzeń parkingowych (obtarcia, uderzenia itp.), szczególnie tych popełnianych przez pasażerów-dzieci. Problemem jest jednak to, że do pociągnięcia do odpowiedzialności konieczne będzie wskazanie odpowiedzialnego za zdarzenie, z którego polisy można będzie zaspokoić roszczenie. A to w polskich warunkach może być bardzo utrudnione.

[button style=”green” float=”center” margin=”10″ size=”large” link=”https://insly.pl/sprawdz-jak-dziala-insly/” target=”https://insly.pl/sprawdz-jak-dziala-insly/”]WYPRÓBUJ KALKULATOR OC I AC INSLY JUŻ DZISIAJ![/button]

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, CZTR

 

Podobne wpisy