5 rzeczy, które wpływają na wysokość składki za polisę AC

Kierowcom nieraz wydaje się, że ubezpieczenia komunikacyjne autocasco to produkty o niezbyt skomplikowanej konstrukcji. W związku z tym przy wyborze polisy kierują się wyłącznie wysokością składki, ewentualnie renomą czy rozpoznawalnością towarzystwa ubezpieczeń. Tymczasem rozpiętość cen w różnych firmach, sięgająca nieraz kilku tysięcy złotych, nie bierze się znikąd. Różnice tkwią w szczegółach, czasem bardzo istotnych. Co wpływa na wysokości składki?

AC jest produktem dostępnym w wielu wariantach, które różnią się znacząco zakresem oferowanej ochrony. Jednym z tych obszarów jest np. assistance. Można kupić polisę zapewniającą zróżnicowany katalog napraw i zapewnienie samochody zastępczego, ale dostępne są również ubezpieczenia zakładające wyłącznie pokrycie kosztów holowania do najbliższego warsztatu partnerskiego. Szczególną uwagę należy poświęcić także sposobom realizacji napraw oraz wysokości udziału własnego w jej kosztach – mówi Piotr Bartos, Country Manager Insly w Polsce.

Oto 5 rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę przy wyborze polisy AC:

#1 Miejsce ewentualnej naprawy

Standardowe warunki polisy AC zakładają, że ubezpieczony może korzystać wyłącznie z usług warsztatów współpracujących z ubezpieczycielem, znajdujących się na liście serwisów partnerskich. Jest ona zazwyczaj szeroka i gwarantuje pomoc na terenie całej Polski. Droższe warianty polis zakładają jednak również przeprowadzenie napraw w warsztatach niezależnych. Niektóre towarzystwa mogą także naliczać dodatkową opłatę za możliwość korzystania z serwisów ASO.

#2 Rodzaj używanych w naprawie części

Nie tylko miejsce wykonania naprawy decyduje o wysokości składki za polisę, ale także producent części, które zostaną do niej użyte. Osoby, które życzą sobie, żeby serwis użył wyłącznie elementów oryginalnych, sygnowanych logo producenta pojazdu, muszą liczyć się ze zwiększeniem składki. Warto jednak pamiętać, że pod pojęciem „części alternatywnych” kryje się kilka rodzajów części. Mogą to być zarówno podzespoły produkowane przez podwykonawców współpracujących z wytwórcą samochodu (nieróżniące się jakością od montowanych fabrycznie), jak i części porównywalnej jakości, a także zamienniki o mniejszej trwałości. Dlatego decydując się na wariant ubezpieczenia zakładający użycie nieoryginalnych elementów, należy się upewnić, do której grupy się one zaliczają.

#3 Udział własny i franszyza redukcyjna

Elementem, który ma największy wpływ na ewentualne obniżenie składki za polisę AC, jest zgoda ubezpieczonego na samodzielne pokrycie części kosztów związanych z naprawą pojazdu, w postaci udziału własnego bądź franszyzy redukcyjnej. – Udział własny ubezpieczonego określany jest zazwyczaj procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia lub wysokości odszkodowania. Im ten procent jest wyższy, tym niższa składka za polisę. Podobnie działa również franszyza redukcyjna, której wartość wyrażona jest dokładną kwotą. Wpływ wysokości udziału własnego czy franszyzy redukcyjnej na ostateczną cenę ubezpieczenia różni się jednak w zależności od towarzystwa. Dlatego, wybierając autocasco, warto porównać kilka ofert, co dzięki nowoczesnym programom do kalkulacji składek nie zajmuje wiele czasu – dodaje Piotr Bartos z Insly.

Należy także pamiętać, że większość ubezpieczycieli już w podstawowych warunkach ubezpieczenia zakłada próg wydatków, których nie można pokryć polisą (tzw. franszyza integralna), np. gdy wartość szkody wynosi mniej niż 300 zł. Istnieje możliwość zmiany tego warunku, ale trzeba się wtedy liczyć z wyższą ceną ubezpieczenia.

#4 Zakres assistance

Kolejnym elementem możliwym do modyfikacji na etapie zakupu polisy autocasco jest skala usług pomocowych, na które możemy liczyć w razie awarii lub wypadku drogowego. Ich podstawowy zakres obejmuje zazwyczaj naprawę na miejscu zdarzenia (o ile to możliwe, a jej koszty mieszczą się w wysokości wybranej sumy ubezpieczenia) i holowanie do najbliższego warsztatu. Za dodatkową opłatą można jednak zwiększyć, czasem znacząco, katalog świadczeń assistance. Pomoc można rozszerzyć m.in. o: holowanie do wybranego przez nas serwisu (zgodnie z limitem kilometrów), dowóz paliwa, pomoc w razie zatrzaśnięcia kluczyków, zakwaterowanie na czas naprawy (jeżeli do zdarzenia dojdzie poza miejscem zamieszkania) czy też specjalistyczną pomoc na autostradzie.

#5 Ubezpieczenie szyb

Co do zasady polisy autocasco nie obejmują uszkodzeń szyb w samochodzie. Ochrona tych elementów samochodu jest przedmiotem dodatkowej umowy ubezpieczenia. Mimo że nie jest to obowiązkowe rozszerzenie ochrony, warto rozważyć jego zakup, zwłaszcza że ewentualne skorzystanie z niego nie wiąże się z utratą zniżek na AC. Standardowa polisa gwarantuje naprawę lub wymianę szyb czołowej, tylnej i bocznych. Osoby posiadające samochód z szyberdachem bądź szybą panoramiczną powinny pamiętać, że te elementy samochodu są co do zasady wyłączone z tego typu ochrony, a ich ewentualna naprawa będzie zrealizowana w ramach autocasco.

Oblicz składki AC/OC za pomocą programu Insly w zaledwie kilka sekund!

[button style=”green” float=”center” margin=”10″ size=”large” link=”https://insly.pl/sprawdz-jak-dziala-insly/” target=”https://insly.pl/sprawdz-jak-dziala-insly/”]ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO W INSLY[/button]

Insly składka AC autocasco