Kto może otworzyć agencję ubezpieczeniową?

Otworzenie agencji ubezpieczeniowej to doskonały pomysł na własny biznes dla osób przedsiębiorczych, lubiących kontakt z ludźmi i zainteresowanych branżą ubezpieczeniową. Jako firma Insly, dostarczająca zaawansowany CRM dla agentów ubezpieczeniowych, chcemy podzielić się z Wami wiedzą na temat tego, kto może zostać agentem i jak wygląda proces zakładania własnej agencji.

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, agentem ubezpieczeniowym może zostać:

 • Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat i brak ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego).
 • Przedsiębiorca, zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i spółka prawa handlowego (z wyjątkiem spółki partnerskiej).

Dodatkowo, przyszły agent lub multiagent ubezpieczeniowy musi spełniać następujące warunki:

 • Niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
 • Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 • Zdanie egzaminu przed zakładem ubezpieczeń, którego ubezpieczenia chce sprzedawać multiagent, potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy.

Proces założenia agencji ubezpieczeniowej składa się z kilku kroków:

 1. Rejestracja działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności lub spółki. Kod PKD dla agentów ubezpieczeniowych to 66.22.Z.
 2. Zawarcie umowy agencyjnej z zakładem lub zakładami ubezpieczeń. Taka umowa określa zakres współpracy i upoważnia agenta do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu ubezpieczyciela.
 3. Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wniosek składa zakład ubezpieczeń, z którym agent podpisał umowę.
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Obowiązkowa polisa OC dla agentów wyłącznych i multiagentów.
 5. Przygotowanie miejsca prowadzenia działalności – lokalu lub strony internetowej w przypadku sprzedaży online. Warto zainwestować w profesjonalny system CRM usprawniający pracę agenta.

Agencja ubezpieczeniowa, w zależności od formy prawnej, może wybrać sposób rozliczania podatku dochodowego:

 • Zasady ogólne według skali podatkowej ze stawkami 17% i 32%. Wyższe dochody są opodatkowane według wyższej stawki.
 • Podatek liniowy 19%, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla jednoosobowej działalności. Stawka ryczałtu dla agentów ubezpieczeniowych wynosi 17%.

Warto skonsultować wybór formy opodatkowania z księgowym lub kancelarią doradztwa podatkowego, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie w danej sytuacji.

Co do zasady, usługi ubezpieczeniowe i pośrednictwa ubezpieczeniowego są zwolnione z podatku VAT. Zwolnienie obejmuje czynności polegające na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia, których celem jest doprowadzenie do zawarcia umowy między klientem a ubezpieczycielem.

Natomiast inne usługi świadczone przez agentów, niezwiązane bezpośrednio z zawieraniem umów ubezpieczenia, mogą podlegać opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Prowadzenie agencji ubezpieczeniowej wiąże się z wieloma wyzwaniami – obsługą dużej liczby klientów, koniecznością porównywania ofert, wystawianiem polis, rozliczaniem prowizji. Kluczem do sprawnego działania jest wdrożenie nowoczesnego systemu CRM, takiego jak Insly. Nasze rozwiązanie zapewnia agentom i multiagencjom szereg korzyści:

 • Dostęp do ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, co pozwala szybko porównać składki i wybrać najlepszą polisę dla klienta.
 • Automatyzację procesów sprzedażowych i obsługowych, m.in. wysyłanie przypomnień o kończących się umowach, generowanie dokumentów.
 • Rozbudowaną kartotekę klientów z historią kontaktów, wystawionych polis i płatności, ułatwiającą utrzymywanie relacji.
 • Zaawansowany moduł rozliczeń i raportowania pozwalający w prosty sposób rozliczać prowizje od sprzedanych ubezpieczeń.
 • Zgodność z wymogami prawnymi i regulacjami, takimi jak IDD, RODO czy wytycznymi KNF.

Dzięki Insly agenci ubezpieczeniowi mogą oszczędzić czas, poprawić jakość obsługi klientów i zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń. Jako jedyny niezależny dostawca CRM na polskim rynku, z własnym zespołem wdrożeniowym i wsparciem, jesteśmy sprawdzonym partnerem dla branży ubezpieczeniowej.

Jeśli planujesz otworzyć własną agencję lub chcesz usprawnić działanie istniejącego biznesu, zapraszamy do kontaktu. Chętnie opowiemy więcej o możliwościach, jakie daje system Insly.