Pośrednik ubezpieczeniowy — kim jest, na czym polega jego praca?

Pośrednik ubezpieczeniowy to kluczowa postać na rynku ubezpieczeń, pełniąca rolę łącznika między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Jego zadaniem jest nie tylko sprzedaż polis, ale przede wszystkim doradztwo i pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania, dopasowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, kim jest pośrednik ubezpieczeniowy i jakie obowiązki wiążą się z wykonywaniem tego zawodu.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, pośrednik ubezpieczeniowy to agent ubezpieczeniowy, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, broker ubezpieczeniowy oraz broker reasekuracyjny, którzy wykonują dystrybucję ubezpieczeń albo dystrybucję reasekuracji za wynagrodzeniem. 

W praktyce oznacza to, że pośrednik ubezpieczeniowy jest osobą fizyczną lub prawną, która pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia między klientem a zakładem ubezpieczeń. Pośrednik działa na podstawie umowy agencyjnej zawartej z ubezpieczycielem (agent) lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta (broker).

Zakres obowiązków pośrednika ubezpieczeniowego jest szeroki i wynika zarówno z przepisów prawa, jak i z zawartych umów oraz zasad etyki zawodowej. Pośrednik musi wykazać się profesjonalizmem, rzetelnością i dbałością o interes klienta na każdym etapie procesu sprzedaży i obsługi ubezpieczenia. Do najważniejszych obowiązków pośrednika ubezpieczeniowego należą:

  • Analiza potrzeb i wymagań klienta – pośrednik musi dokładnie poznać sytuację klienta, jego oczekiwania i możliwości finansowe, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązanie ubezpieczeniowe.
  • Przedstawienie oferty – na podstawie analizy potrzeb pośrednik prezentuje klientowi dostępne na rynku produkty ubezpieczeniowe, wyjaśniając ich zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, wysokość składki i inne istotne warunki.
  • Udzielanie porady – pośrednik jest zobowiązany do udzielenia klientowi porady opartej na rzetelnej analizie wystarczającej liczby dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych. Porada powinna uwzględniać złożoność umowy oraz rodzaj klienta.
  • Dopełnienie formalności – po wyborze odpowiedniego ubezpieczenia przez klienta, pośrednik przygotowuje dokumentację, wyjaśnia warunki umowy, odbiera oświadczenia i finalizuje zawarcie polisy.
  • Obsługa posprzedażowa – obowiązki pośrednika nie kończą się w momencie podpisania umowy. Musi on być do dyspozycji klienta przez cały okres trwania ubezpieczenia, udzielać informacji, pomagać w zgłaszaniu szkód i dbać o terminowe wznowienie polisy.
  • Zachowanie tajemnicy – pośrednik ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane od klienta w związku z wykonywanymi czynnościami, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu.
  • Doskonalenie zawodowe – dynamicznie zmieniający się rynek ubezpieczeń wymaga od pośrednika ciągłego podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy na temat dostępnych produktów, przepisów prawa i technologii.
  • Dokumentacja i archiwizacja – pośrednik ma obowiązek prowadzić rejestr zawartych umów, wystawionych polis, przyjętych składek oraz terminowo rozliczać się z zakładem ubezpieczeń. Dokumentacja powinna być przechowywana przez okres 10 lat.

Praca pośrednika ubezpieczeniowego to nie tylko sprzedaż polis, ale przede wszystkim kompleksowe doradztwo i obsługa klienta w zakresie ubezpieczeń. Wymaga to szerokiej wiedzy, komunikatywności, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności. Dzięki profesjonalnej postawie pośrednika, klient może czuć się bezpiecznie i komfortowo, mając pewność, że jego potrzeby ubezpieczeniowe są należycie zadbane.