Darmowy moduł do APK

0 zł

 / na zawsze

Nie musisz mieć CRM Insly, aby korzystać z modułu do Analizy Potrzeb Klienta


  • Moduł stworzony na bazie wiedzy prawnej naszych ekspertów, informacji po kontrolach u naszych klientów oraz we współpracy z radcami prawnymi, którzy towarzyszyli agencjom lub towarzystwom przy kontrolach KNF oraz rozwiązań, jakie już stosują nasi klienci w swoich agencjach
  • Pozwala na prawidłowe przeprowadzenie APK, czyli przed prezentacją oferty konkretnego towarzystwa i chroni interesy agencji i jej pracowników
  • Gotowy wzór APK z możliwością dopasowania formularza do indywidualnych, wcześniej wypracowanych wzorów
  • Proces badania potrzeb możliwy do przeprowadzenia w 3 wariantach: w biurze, zdalnie i hybrydowo, zgodnie z prawem i wytycznymi
  • W jednym miejscu lista wszystkich przeprowadzonych analiz dopasowanych do polis, którą można odpowiednio filtrować albo pobrać raport w postaci pliku xls, na przykład podczas kontroli KNF
  • Stwarza możliwość sprzedaży innych ubezpieczeń na podstawie rozmowy o ogólnych potrzebach ubezpieczeniowych, od razu albo w przyszłośc

Pakiet: kalkulator + CRM + rozliczenia

Porozmawiajmy!

Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od liczby użytkowników