Jakie zmiany prawne w 2018 roku czekają agentów i brokerów ubezpieczeniowych?

ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Stare porzekadło mówi, że jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. Wiedzą o tym dobrze agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, którzy w minionym roku bacznie obserwowali poczynania polityków oraz prawników pracujących nad dostosowaniem polskiego prawa do regulacji unijnych.
W 2018 roku rynek ubezpieczeń czekają implementacje przepisów, które będą dla wielu pośredników sporą rewolucją.
Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie najważniejsze zmiany, które przyniosą najbardziej wyczekiwane regulacje prawne – Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń oraz Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Data wejścia w życie: 23 lutego 2018 roku
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń była zdecydowanie najgorętszym tematem minionego roku dla osób związanych z rynkiem ubezpieczeń. Dostosowuje ona krajowe przepisy do unijnej dyrektywy IDD (Insurance Distribution Directive).
Głównym celem Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń jest zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa klientom korzystającym z usług agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń będzie dotyczyła całego rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Wskazuje ona, że wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób oferują produkty ubezpieczeniowe są z punktu widzenia prawa traktowani jako dystrybutorzy.

Kontrowersje wokół Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń budzi wśród agentów i brokerów ubezpieczeniowych wiele kontrowersji. Przepisy nakazują dystrybutorom oprócz podjęcia stosownych działań mających uniemożliwić misseling (jak np. zbadanie potrzeb klienta, dopasowanie na podstawie analizy właściwego produktu, przekazanie szczegółowych i jasnych informacji na temat proponowanych polis) także udostępnienie klientowi informacji o charakterze wynagrodzenia pobieranego przez pośrednika ubezpieczeniowego.
Co przyniesie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń? – zobacz, co uważają o niej eksperci
Przepisy zawarte w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń nakładają na dystrybutorów ubezpieczeń sankcję w przypadku, gdy sprzedadzą oni klientowi produkt, które nie jest mu potrzebny i nie spełnia jego oczekiwań.

Kiedy Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wejdzie w życie?

Państwa należące do Unii Europejskiej zobowiązane są do wprowadzenia dyrektywy IDD do prawa krajowego do lutego 2018 roku. W Polsce, proces legislacyjny dotyczący ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zakończył się już i wejdzie ona w życie 23 lutego 2018 roku.
Aktualnie trwają jednak rozmowy na szczeblu europejskim związane z propozycją przesunięcia terminu stosowania IDD. Komisja Europejska zainicjowała wniosek do Parlamentu Europejskiego i Rady o przesunięcie terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń na dzień 1 października 2018 roku.
Do tej pory nie odnotowano jednak żadnej wiążącej decyzji w związku z tą propozycją. Oznacza to, że termin wdrożenia Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń pozostaje bez zmian.
8 rzeczy, które musisz wiedzieć o nowej ustawie o dystrybucji ubezpieczeń

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 roku
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń to nie jedyny akt prawny, który wpłynie na pracę agentów i brokerów ubezpieczeniowych w ciągu następnych 12 miesięcy. Chociaż nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, to równie ważnymi regulacjami będzie wchodzące w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.
Przepisom RODO podporządkować się będzie musiał każdy podmiot działający na terenie Unii Europejskiej. Bez różnicy czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy ogromne przedsiębiorstwo zatrudniające tysiące pracowników i działające na rynku globalnym. Nowe regulacje wprowadzane przez RODO będą dotyczyły także dystrybutorów ubezpieczeń.
Uchwalenie RODO ma zagwarantować, że ochrona danych osobowych i prywatność jest fundamentalną wartością, którą otacza się odpowiednią opieką. Dzięki Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych każdy obywatel będzie mógł cieszyć się z większej transparentności dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

RODO – przywileje dla klientów, obowiązki dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Przede wszystkim RODO umożliwia zainteresowanym prostsze zarządzanie swoimi danymi i monitorowanie sposobu ich wykorzystania. Osoby fizyczne na mocy RODO otrzymają szereg uprawnień, które zwiększą zakres ochrony ich prywatności. Zyskają m.in. prawo do bycia zapomnianym (czyli prawo do całkowitego usunięcia danych), prawo do żądania przeniesienia danych (przekazania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu przez osobę fizyczną administratorowi), prawo dostępu i wglądu do swoich danych.
To z kolei dla przedsiębiorców, w tym dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych, oznacza szereg nowych obowiązków. Wśród nich znajduje się: należyte zabezpieczenie przechowywanych danych, obowiązek informacyjny (umożliwienie wglądu w historię zmiany danych, informowanie o celu zbierania danych), opracowanie i prowadzenie dokumentacji (m.in. rejestr czynności powtarzania i rejestr naruszeń).
Przetwarzanie danych osobowych przez agenta ubezpieczeniowego – co powinieneś wiedzieć?
Do innych często podkreślanych zmian, które będą miały wpływ na życie przedsiębiorców, należy zasada “privacy by default”. Agent lub broker ubezpieczeniowy będzie zobowiązany na wdrożenie takich mechanizmów technicznych i organizacyjnych, które umożliwią domyślne przetwarzanie jedynie tych danych, które są niezbędne do określonego procesu.

RODO – uważaj na incydenty naruszenia i wystrzegaj się dotkliwych kar finansowych

Do długiej listy obowiązków dopisać należy konieczność zgłoszenia do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) każdego incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa. Zarówno dystrybutorzy ubezpieczeń, jak i inni przedsiębiorcy będą mieli na to jedynie 72 godziny.
To nie wszystkie zmiany, które przewidziane są w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Warto zapoznać się ze szczegółami wchodzącego w życie prawa, bo ustawodawca za brak przestrzegania nowych przepisów przewidział surowe kary.
Agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, którzy na czas nie spełnią wymogów RODO mogą się spodziewać dotkliwych kar finansowych. RODO przewiduje karę nawet do 20 milionów euro lub 4% światowego obrotu firmy (zastosowanie ma wyższa kwota). Oczywiście, kara ma charakter odstraszający i będzie nakładana proporcjonalnie do zaniedbań czy stopnia złożoności incydentu naruszenia bezpieczeństwa. Jednak zgodnie z intencjami ustawodawcy dotkliwe kary mają być czynnikiem mobilizującym agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz pozostałych przedsiębiorców do przestrzegania przepisów RODO.
5 rzeczy, które agent ubezpieczeniowy musi wiedzieć o RODO

Rok 2018 pod znakiem zmian w przepisach prawa

Zmiany prawne wymagają zdobycia wiedzy oraz dostosowania struktury technicznej i organizacyjnej w agencjach ubezpieczeniowych, multiagencjach czy firmach brokerskich. To duże wyzwanie dla wszystkich dystrybutorów ubezpieczeń. Przy tej okazji warto zastanowić się nad narzędziami, które mogą ułatwić zarządzanie polisami i obsługę klienta w agencji ubezpieczeniowej.

Wypróbuj Insly przez 14 dni za darmo!