Obowiązek szkolenia IDD

Insly zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu IDD pozwalającego na zaliczenie obowiązkowego szkolenia zawodowego wymaganego przez KNF. W tym roku szkolenie organizuje Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Klemta we współpracy z naszą firmą. Dlatego też uczestnicy z polecenia Insly otrzymają 20% rabatu wpisując kod:  INSLY2020 pod adresem: https://kancelariaklemt.pl/zapisy/

R. PR. Tomasz Klemt prowadzi liczne szkolenia skierowane przede wszystkim do podmiotów z branży finansowej: zakładów ubezpieczeń, brokerów i agentów. Przygotowuje pełną dokumentację dotyczącą przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej dla sektora ubezpieczeniowego (zakładów ubezpieczeń, agentów, brokerów).

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo certyfikat spełniający wymogi art. 12 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Możliwa jest realizacja 15 godzin szkolenia lub dowolnie wybranej – mniejszej ilości godzin.

  r.pr. Tomasz Klemt

 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Klemt 

Członek Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym. Absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, co pozwala mu harmonijnie rozumieć oraz łączyć wymogi prawa i potrzeby biznesowe Klientów. 

W zakładzie ubezpieczeń pełnił funkcję kluczową (wymagającą zgłoszenia do KNF) w zakresie zgodności z prawem (Chief Compliance Officer – CCO), pełnił również funkcję koordynatora współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. W swojej pracy zawodowej doradzał największym ubezpieczycielom majątkowym i życiowym (m.in. w zakresie OFE, PPK, modeli dystrybucyjnych) oraz dystrybutorom ubezpieczeń (m.in. w zakresie wdrożenia RODO, IDD i ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). 

 

Podobne wpisy