Platforma do internetowej obsługi poręczeń Tempo Underwritting oparta na programie dla agencji ubezpieczeniowej Insly

platforma do internetowej obsługi poręczeń

Platforma do internetowej obsługi poręczeń Tempo Underwriting – jak program dla agencji ubezpieczniowych Insly pomógł uruchomić nowe rozwiązanie?

„Wybraliśmy Insly z wielu powodów. Szukaliśmy uniwersalnej platformy internetowej, która wspierałaby kilka działów i różne modele biznesowe w wielu walutach i systemach prawnych naraz – w której obligacje stanowią jeden z pierwszych produktów i implementacji krajowych. Wiele firm, operujących w różnych krajach i branżach, korzysta z platformy Insly, dającej poczucie głębokiego zrozumienia biznesu ubezpieczeniowego i wyzwań związanych z rozwojem informatycznych modelów operacyjnych. Wiele z możliwości Insly nie ma dla nas w tym momencie znaczenia, ale mogą być przydatne w przyszłości. Klienci Insly wyrazili swoją pozytywną opinię na temat dotychczasowej współpracy i proponowania inteligentnych rozwiązań. Dodatkowo czuliśmy, że współpraca z Insly korzystnie wpłynie na sam produkt jakim są poręczenia i wspieranie go przez długi okres, ponieważ firma Insly bez przerwy inwestuje w swoją platformę i zwiększa liczbę pracowników”. – Marco Del Carlo, Dyrektor Zarządzający Tempo Underwriting.

Firma Tempo Underwriting

W 2012 roku przez Marco Del Carlo, Tom Bailey, Sean McDermott i Jeremy Fall założyli agencję Tempo Underwriting, chcąc zrealizować wizję wielokanałowej, dostosowanej do gwarantów agencji poręczycielskiej i skupionej na specjalistycznych branżach biznesowych. W chwili obecnej Tempo gwarantuje poręczenia profesjonalnych rekompensat, weksli poręczycielskich (porozumień trójstronnych), ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej władz spółki, umów prawnych z zakresu polityki i gospodarki morskiej, energetycznej, lotniczej i innych w imieniu konsorcjum grupy Lloyd’s, a także licznym ubezpieczycielom i reasekuratorom na rynku.
Sama firma cieszy się tytułem Lloyd’s Coverholder, przynależy do MGAA, a także zdobyła status Corporate Chartered Insurer nadawany przez CII (Chartered Insurance Institute).

Współpraca z Insly w zakresie weksli poręczycielskich

Tempo współpracuje z Insly w zakresie projektowania, konfiguracji i wdrażania platformy technicznej, mającej na celu asekurację obsługi dużej liczby weksli poręczycielskich w sposób sprawny i pod pełną kontrolą.
Firma Tempo, poprzez wdrożenie nowej platformy do internetowej obsługi poręczeń, pragnęła osiągnąć pełną standaryzację i automatyzację procesu aplikowania, oceny ryzyka, wyceny, wydawania polisy, zmian śródokresowych i procesu otrzymania polisy. Dzięki czemu użytkownik może poświęcić minimalny czas na owe czynności i jest zabezpieczony przed błędami związanymi z nieprawidłowością danych lub poręczeń, a także umożliwia błyskawiczną reakcję na zlecenia pośredników.
Zaczynając ten projekt, Insly miało w ofercie wiele produktów ubezpieczeniowych, jednak nigdy nie posiadało jako produktu obligacji poręczycielskiej. Technicznie rzez biorąc, obligacje różnią się od innych produktów ubezpieczeniowych i podlegają innym wymaganiom i zasadom. W związku z tym konieczna była współpraca i planowanie, w jaki sposób skonfigurować platformę Insly dla potrzeb obligacji poręczycielskich.
Już na wstępie zamiast tradycyjnego podejścia kaskadowego uzgodniliśmy podejście do sprawnego / wielokrotnego rozwoju, które było nowością dla Insly.
Całość projektu została przekazana ze znacznym opóźnieniem w porównaniu z planem początkowym. Stało się tak głównie ze względu na wydłużenie czasu potrzebnego do zrozumienia istoty poręczenia i odpowiednie dostosowanie platformy, a także zastosowanie tradycyjnego kaskadowego podejścia do rozwoju w połączeniu z zagranicznymi deweloperami spowalniającymi proces uczenia się oraz brak krytycznych zasobów rozwojowych w kluczowych etapach projektu.
Pominąwszy luki w harmonogramie, powstała  do internetowej obsługi poręczeń sygnowana marką Tempo, będąca systemem działającym w chmurze, który umożliwia pełen cykl sprzedażowy i administracyjny wzbogacony innowacyjnymi retuszami tj.:

 • Szeroka oferta produktów poręczycielskich z kontrolerami wprowadzania danych;
 • Ustandaryzowane zwroty językowe z możliwością dodawania standardowych lub niestandardowych adnotacji;
 • Zastosowanie automatycznego pomiaru limitu kredytowego dla klienta na podstawie wielu ofert / wystawionych polis/weksli;
 • Zaawansowane technologie tworzenia kodów kreskowych i QR na wystawionych polisach dla lepszej ochrony;
 • Podpisy cyfrowe na polisach zapobiegające oszustwom i tworzeniem fałszywych weksli poręczycielskich;
 • Panele nawigacyjne dla lepszego zarządzania gwarancjami oczekującymi na zatwierdzenie, opłaconymi szablonami potwierdzeń dokumentów, które mają zostać wystawione;
 • W pełni zautomatyzowana procedura kontroli dokumentów związanych z daną polisą;

System wszedł w życie w pierwszym kwartale 2017 roku.
Patrząc wstecz, należało się także nauczyć paru zasad:

 • Nic nie zastąpi wnikliwych sesji na temat projektu z kluczowymi osobami;
 • Właściwe umiejętności i języki pomagają w praktyce marketingowej, budowaniu treści i w kwestiach regulacyjnych;
 • Nawet najdokładniejszy plan wymaga poprawek podczas fazy implementacji, przygotuj się na nie i stwórz otwarty dialog;
 • Upewnij się, że wszystkie definicje są klarowne już na samym początku, by każdy mógł operować tym samym językiem;
 • Testuj, testuj, testuj, a następnie zrób „miękkie wdrożenie” (soft live) w porozumieniu z wybranymi partnerami, by dokonać ostatnich testów przed ostatecznym wdrożeniem (roll-out).

Co dalej?

Jest niemal pewne, że dokonując pełnej cyfryzacji procesu sprzedaży dodatkowych produktów, Insly i Tempo przejdą, przygotowując się do sezonu jesiennego, w kolejną fazę rozwoju.
Tempo Underwriting team in London